Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Storage doctor, nebo nasazení AI v Big Data úložištích

11.10.2018, 16:18

Big data úložiště lze považovat za hlavní a zároveň klíčový prvek IT infrastruktury, protože pracuje s tím nejcennějším, co v IT světě máme – s uloženými daty. Selhání systémů poskytujících data nebo jejich nedostupnost, byť jen na několik minut, mívá často katastrofální dopady na celou infrastrukturu.

 

V současné době jsou sice přísné požadavky na zabezpečení a dostupnost dat již dobře zvládnuty, ale stále zůstávají velké mezery v tom, jakým způsobem lze zabránit poruše nebo nečekanému výpadku storage systémů. Nejčastěji využívaným způsobem jak takovému kolapsu předejít, je analýza zdraví systému. Pověřený specialista vyhodnocuje nejrůznější statistiky shromážděné vždy za nějaké období v čase (např. vytížení diskových kontrolérů, vytížení disků, vytížení portů atd.) a následně provede analýzu těchto trendů. Tento způsob je schopen odhalit a reagovat na událost, která již nastala. V současné době zatím ale chybí vyšší stupeň analýzy, která by předpovídala vývoj zdraví systému pro nadcházející období, čímž by upozornila na budoucí výkonové problémy a tak by se předešlo případným výpadkům systému.

 

Ve spolupráci s výzkumným centrem SIX na VUT v Brně pracuje společnost 3S.cz, s. r. o. v rámci několikaletého projektu na vývoji produktu, který by měl převzít roli jakéhosi pomyslného doktora pro storage systémy. Pro tento projekt byl vytvořen jeden tým složený ze specialistů na řešení ukládání, archivaci a zabezpečení dat a specialistů na oblast prediktivní analytiky, genetických algoritmů a nástrojů umělé inteligence. Cílem projektu je vytvořit řešení, které dokáže pomocí automatické analýzy běhu systému rozpoznat nestandardní chování, s dostatečnou rezervou předpovídat přetížení a navrhnout na takto vzniklou událost adekvátní reakci, případně bude schopno vhodným způsobem se z poruchy či chyby rovnou zotavit.

 

Navržené řešení bude přitom vždy unikátní a přímo „ušité“ na konkrétní analyzovaný systém, nad kterým bude probíhat monitorování „zdraví“ systému. Popsané řešení by mělo být odpovědí na výše uvedené problémy, splňovat nejnáročnější požadavky zákazníků a přinést nejen inovace do používání AI, ale i  jiný pohled na stávající problematiku big data úložišť.